Pravidla závodů

Obecné informace:

Charakter soutěže:

Snahou účastníků závodu je zdolání jakýmkoliv způsobem, ať je to vyběhnutí, dojití nebo doplazení, v co nejkratším čase vrchol budovy. Po dosažení cíle, tedy posledního patra, budou všichni účastníci postupně svezeni dolů výtahem. Je přísně zakázáno se vracet po stejných schodech, a to především bezpečnosti všech účastníků. Pojďte si vyzkoušet něco nového či pokud jste již závod absolvovali, tak pojďte do toho!!! Hlavním cílem soutěže je však strávit pěkný den s neopakovatelným zážitkem a poznáním mnoha zajímavých lidí, kteří jsou stejnými nadšenci jako vy.

Letošní rok bude výtěžek věnován na spolek Srdce na pravém místě , který se snaží pomoci handicapované Adélce a její rodině, více na srdcenapravemmiste.cz.

Máme pro vás připraveny tyto kategorie:

Do posledního patra (Zlín 16. pater - 384 schodů).

Profi hasiči TFA si mohou individuálně domluvit start s plnou výbavou i s dýchacím přístrojem - startovné

Dětské kategorie (dostanou všichni nějakou drobnost v cíli - poběží najednou v rámci své kategorie či podle počtu po skupinách pro zajištění bezpečnosti a do příslušného patra dle organizátorů - bude uzpůsobeno dle počtu dětí v každé kategorii)

Pravidla registrace:

Registrace probíhá na stránkách RUN UP, nebo také v den a místě konání závodu.
Online registrace bude ukončena vždy v neděli před závodem. Poté je možnost se registrovat jen v den závodu na místě od 9:00. Pořadatel si vyhrazuje změnu - sledujte naše FB stránky

U registrace můžete být vyzváni k případnému prokázání příslušným dokladem (např. Občanský průkaz, Řidičský průkaz, Služební průkaz, Průkaz člena nebo dokladem s fotografií a uvedeným věkem u mladších účastníků 15-ti let).

V závislosti na aktuálním stavu a možnostech bude možná registrace na místě v den závodu. Pokud se rozhodnete registrovat v den závodu, startovné bude zvýšeno.

Prosíme, řiďte se informacemi na místě závodu. Pořadatel si vyhrazuje práva na změnu.

Prosíme všechny účastníky, aby se řídili informacemi na místě závodu, které budou řečeny pouze od organizátorů.
Ke startu osob mladších 15-ti let bude potřeba souhlas rodičů, kde bude uveden kontakt na rodiče, informace o startujícím a jeho pojišťovně, a hlavně vše musí být písemně odsouhlaseno rodiči závodníka. Při online registraci kategorie do 10-let prosím uvádějte email rodičů, děkujeme.

Dětský závod:

Tento závod je určen pro děti od 0+ až do 10-ti let, kteří si chtějí závod jen vyzkoušet tzn. bez měření čipem. Tato registrace proběhne jen v den konání akce. Dětské závody proběhnou kolem 15-té hodiny dle instrukcí organizátorů.

Registrací s platbou získáte:

Měření času:

Pro registrované je nezbytně nutné mít správně připevněno startovní číslo. Měření času bude realizováno pomocí elektronického čipu. Startovní čísla a čipy jsou nepřenosné. Není dovoleno použití čipu jiným závodníkem. Při zneužití čipu hrozí diskvalifikace závodníka.

Mistrovství ČR v běhu do schodů:

Závod Run-Up Zlín 2020 bude zároveň jako první Mistrovství ČR v běhu do schodů. Mistrem ČR a Mistryní ČR se stane nejlépe umístěná žena či muž české národnosti.

Pravidla:

Vstup:

Účastníci se do budovy dostanou pouze hlavním vchodem. Trénink v den závodu nebude umožněn. Divákům se přísně zakazuje jakýkoliv pohyb po schodišti a v dráze, neboť mohou ohrozit sebe i závodníky. Závodníkům je zakázáno se vracet zpět po schodišti, které zdolali. Dolů budou postupně svezeni výtahem.

Kontrola:

Všichni účastníci se budou muset prokázat občanským průkazem s fotkou. Cizinci se prokážou pasem či platným dokladem v dané zemi. Dovolujeme si Vás požádat, abyste si s sebou na závod nebrali žádné cennosti. Pro závodníky kategorií mladší 10 let budeme vyžadovat takový doklad, kde je fotografie a uveden věk či za doprovodu rodičů.

Protesty:

Protesty ohledně závodu je možné uvést písemnou formou u registračního stanu či u sportovního ředitele (Martin Konvičný), protesty budou vyřešeny v co nejrychlejším čase pro zachování plynulosti závodu. Poplatek za podání protestu je 500,-

Toalety:

Toalety budou zajištěny, řiďte se pokyny organizátorů.

Doporučené oblečení:

Doporučujeme obléci se do letního sportovního oblečení a do běžeckých bot. Schodiště nejsou klimatizovaná, tudíž v nich může být horko. Vezměte si proto spíše lehké oblečení, ve kterém se nebudete tolik potit. Případně přizpůsobit aktuálnímu počasí v den závodu.

Parkování/Doprava:

Parkování je v okolí věže možné, ale po našich zkušenostech je lepší použít MHD.

Diváci:

Z důvodů omezeného prostoru nebudeme moci umožnit divákům přímou účast v budově věže, ale jejich podpora bude vítána u vchodu. Běžci budou vybíhat podle rozvrhu, každých 30 sekund. Tento rozvrh není možno měnit. Na místě bude průvodce z řad organizátorů, aby Vám pomohl.

Stanice s vodou:

Jako občerstvení bude po závodu podávána voda v určené místnosti.

Lékařská pomoc:

Zdravotnická pomoc bude po celou dobu závodu k dispozici všem, kteří by měli jakékoliv zdravotní obtíže. V nutném případě oslovte nejbližšího člena z řad organizátorů, aby vám pomoc pomohl přivolat.

Fotografie:

Své fotografie můžete sdílet s organizátory, aby je mohli oni sdílet pomocí FB stránek RUN UP či webových stránek www.run-up.cz. Organizátoři v rámci možností budou fotit a tyto fotografie pak umístili na naše FB stránky či nasdílet odkaz na externí fotogalerii.

Udělování cen:

Věcné ceny budou uděleny v blízkosti budovy v co nejkratším čase po finále. Start a Finále je určováno organizátory závodu.

Výsledky:

Oficiální výsledky budou vyvěšeny na internetových stránkách www.run-up.cz (odkazem na měřící firmu) či na stránkách facebook.com/RunUpCZ

Věcné ceny:

Věcné ceny budu uděleny následovně.

V případě neobsazení kategorie či neúčasti na vyhlášení cena nebude udělena.
V dětských kategoriích budou děti odměny drobnými upomínkovými předměty dle možností pořadatelů.